Press releases


Równe szanse – wszyscy obywatele UE mają prawo do rozumienia na czym polega ochrona danych w internecie

Nikogo już nie zaskakuje fakt, że technologia informacyjna rozwija się w niewiarygodnym tempie, a nowe produkty technologiczne stają się powszechne szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Producentom telefonów zdobycie 10% rynku zajęło 25 lat, producenci tabletów potrzebowali na to już tylko 5 lat.

Mimo, że innowacje technologiczne mają niezwykle pozytywny wpływ na życie wielu ludzi, ryzyko związane z wszechobecnością narzędzi technologicznych jest często niedoceniane, zwłaszcza przez najbardziej zagrożone grupy w społeczeństwie. Konsultacje online prowadzone przez PSOUU i partnerów w projekcie SafeSurfing wykazały, że większość osób z niepełnosprawnością intelektualną nie jest świadoma zagrożeń, które napotykają podczas udostępniania swoich danych osobowych w Internecie. Jednocześnie widać, że wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną miało trudności ze zrozumieniem zasad i warunków korzystania z określonego oprogramowania i aplikacji, a mimo to podpisywało zgody i regulaminy.
Dlatego na Europejski Dzień Ochrony Danych partnerzy SafeSurfing wzywają polityków Unii Europejskiej do uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną w przygotowywanym projekcie rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych). PSOUU i partnerzy postulują opracowanie przejrzystych i prostych procedur wyrażania zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych z uwzględnieniem potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami. Czytaj więcej

SafeSurfing – osoby z niepełnosprawnością intelektualną szkolone z ochrony danych w internecie

Kradzież tożsamości, cyberprzestępczość, cyberprzemoc – ze wszystkimi tymi niebezpieczeństwami, świadomie lub nieświadomie, możemy spotkać się w czasie pracy w internecie. Każdego roku 17 procent Europejczyków pada ofiarą kradzieży tożsamości. Ochrona danych więc jest poważnym problemem wszystkich obywateli Europy, a szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nowe technologie IT były przez wiele lat niedostępne lub bardzo trudno dostępne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na szczęście w ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost liczby osób z niepełnosprawnością intelektualną korzystających z technologii cyfrowych i internetu, co pozwala im na bardziej samodzielne życie w społeczeństwie. Niezależnie od tego, czy internet wykorzystywany jest do podtrzymywania kontaktów ze znajomymi, szukania informacji, poszukiwania pracy, możliwości te bardzo korzystnie wpływają na osoby z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich aspektach ich życia. Niestety, są one jednocześnie narażone na znacznie większe ryzyko niż reszta społeczeństwa. Ze względu na problemy ze zrozumieniem procedur prawnych i języka formalnego, a nawet mając na uwadze prosty fakt, że korzystanie z tekstu łatwego do czytania – formy tekstu używanej w publikacjach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – może zidentyfikować użytkownika jako osobę niepełnosprawną, osoby te są bardziej narażone na niebezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej, a jednocześnie bardziej wrażliwe i podatne na nadużycia.

Dlatego Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) wraz z partnerami działającymi w czterech innych krajach europejskich, uruchomiło ciekawy, nowatorski projekt, którego celem jest szkolenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie ochrony danych i bezpiecznych zachowań w internecie. Kluczowym celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych w wiedzę oraz danie im osobistego wsparcia, co jest im potrzebne do zdobycia umiejętności decydowania jakimi informacjami chcą się podzielić z innymi.

W ramach projektu SafeSurfing partnerzy obejmą ponad 1000 osób z niepełnosprawnością intelektualną interaktywnymi szkoleniami online, w czasie których słuchacze, poza zdobyciem wiedzy, będą mogli zadawać prowadzącym pytania w czasie rzeczywistym. Ponadto wiele innych osób, nie objętych szkoleniami, będzie mogło skorzystać z pięciu lekcji wideo dotyczących różnych zagadnień ochrony danych i bezpiecznego internetu, które zostaną stworzone i udostępnione przez partnerów projektu SafeSurfing. Czytaj więcej